Курс по Телесна – Арт Терапия

11 – 14 юни 2012 в София 16 – 18 юни 2012 във Варна Източнo–Европеска Асоциация по Арт-Терапия и Държавен Институт пo Педагогика и Психология – Москва организират курсове по повишаване на професионална квалификация в областта на АРТ-ТЕРАПИЯта. В курса ше бъдат включени две направления: Телесно-движенческа терапия и Арт-визуална терапия. Курсовете във Варна и София […]

Read More»